ค้นหางานที่เหมาะกับคุณ

นักศึกษา

เราสนับสนุนคุณ

Tinman ช่วยให้การหาองค์กรที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของคุณในการเริ่มงาน และการมองหาอาชีพที่มั่นคงสำหรับนักศึกษาจบใหม่ง่ายขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการค้นหาตําแหน่งที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่คุณต้องการจากที่ระบบแนะนำ ซึ่งตำแหน่งงานนั้นต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับคุณ เมื่อคุณมีโอกาสได้พิจารณาตัวเลือกเหล่านั้นคุณจะพบว่า คุณมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่าที่คุณคาดไว้!

เราจับคู่บทบาทหน้าที่ที่เหมาะกับคุณที่สุด ซึ่งบทบาทการทำงานเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเฉพาะบริษัทที่กำลังมองหาคนรุ่นใหม่สําหรับบทบาทหน้าที่ที่คุณเลือกจับคู่ด้วยเท่านั้น ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับคุณในแพลตฟอร์ม Tinman ได้

เราหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมและงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของคุณ โดยการจับคู่ผลการประเมินโปรไฟล์ทางจิตวิทยากับบทบาทหน้าที่ – เราเรียกสิ่งนี้ว่า “การประเมินความสามารถในการจ้างงาน”  ซึ่งบ่งบอกบุคลิกลักษณะของคุณที่เหมาะสมทำงานในบทบาทหน้าที่นั้นได้เพียงใด นอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์

บางกรณีนายจ้างจะให้พนักงานที่พวกเขาชื่นชอบทำแบบประเมินทางจิตวิทยา – และระบบของ Tinman จะจับคู่โปรไฟล์ทางจิตวิทยาของพนักงานต้นแบบเหล่านั้นกับโปรไฟล์ทางจิตวิทยาของคุณ เพื่อให้นายจ้างสามารถค้นหาคุณได้อย่างรวดเร็วถ้าผลตรงกันหรือมีส่วนคล้าย

ขั้นตอนการสรรหา

  1. ลงทะเบียน – ผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือใช้ที่อยู่อีเมล
  2. ทำแบบประเมิน Interest Profiler ฟรี– ใช้เวลา 4 ถึง 5 นาทีเพื่อค้นหาตัวเลือกอาชีพที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
  3. พิจารณาดูบทบาทเริ่มต้นและอาชีพที่เหมาะกับคุณที่สุด
  4. ถึงตอนนี้ คุณสามารถมองเห็นบริษัททั้งหมดในระบบที่เปิดจ้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และเหมาะสมสําหรับบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับบุคลิกลัษณะของคุณ – แต่ในขณะเดียวกันคุณจะไม่สามารถเห็นตำแหน่งงานอื่นๆที่ไม่ตรงกับบุคลิกของคุณ
  5. ค้นคว้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ตนสนใจและหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะทําให้คุณคุ้นเคยกับอาชีพที่คุณสนใจมากขึ้น
  6. คุณสามารถโต้ตอบกับบริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีบุคลิกลักษณะเช่นคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยในการตัดสินใจว่าคุณชอบองค์กร บทบาทหน้าที่และเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและบุคลิกของคุณหรือไม่

การสรรหา

แตกต่างจากการหางานแบบเดิมอย่างไร

  1. เราสามารถระบุตําแหน่งงานว่างที่ตรงกับบุคลิกลักษณะและความสามารถของคุณได้อย่างแม่นยํา  ซึ่งเยี่ยมมากที่จะหางานให้ตรงกับบุคลิกเฉพาะบุคคลในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังผลักดันให้คุณเข้าทำงานกับองค์กรที่คุณจะสามารถเติบโตและประสบความสําเร็จในอาชีพการงานอย่างมั่นคง
  2. สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าอาชีพของคุณเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ช่วยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ เพราะคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานและบรรยากาศการทำงานที่ดีช่วยลดความตึงเครียดจากการเมืองภายในองค์กร
  3. แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นช่วยนักศึกษาจบใหม่เช่นคุณ และผู้ที่กำลังมองหางานที่มั่นคงเหมาะกับตน  ซึ่งทินแมนได้พัฒนาแบบทดสอบ Interest Profiler ที่ให้คุณใช้งานได้ฟรี กดเลย เพื่อประเมินความสามารถในการจ้างงานที่จะช่วยคุณค้นหาบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมและเป็นการเริ่มต้นอาชีพที่ดีที่สุดของคุณ