แสดงความสามารถของนักศึกษา

คณาจารย์

คณาจารย์มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ระบบของทินแมนที่ไม่เหมือนใคร เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คณาจารย์ได้เข้าถึงผลการประเมินทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน ระบบในปัจจุบันอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์สามารถจัดระเบียบนักศึกษาตามความสนใจ และเลือกสื่อสารให้ตรงตามบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคน โดยใช้ฟังก์ชั่นที่อยู่ในระบบของทินแมนได้อย่างง่ายดาย เช่นให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพ และแนวทางการทำงานที่นักศึกษามีความสนใจ ตลอดจนการจัดกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมของคุณลักษณะ นอกจากนี้คณาจารย์ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลผลการประเมินจิตวิทยาที่แสดงความสนใจของนักศึกษา (Interestprofiler) หรือข้อมูลบุคลิกลักษณะนิสัยที่แสดงความสามารถในการจ้างงาน (Careerprofiler) ของนักศึกษาแต่ละคน หรือในรูปแบบกลุ่มที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกัน ไปให้บริษัทที่กำลังมองหาพนักงานที่ตรงกับคุณลักษณะของนักศึกษาของคุณ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะอยู่ในระบบของทินแมนหรือนอกระบบ

นักศึกษาของคุณจะเข้าใจตัวตนของตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจของตน โดยใช้ข้อมูลประเมินบุคลิกลักษณะนิสัยที่แสดงความสามารถในการจ้างงาน (Careerprofiler) ที่ไม่เหมือนใครของทินแมน นอกจากนี้ระบบทินแมนยังช่วยระบุเส้นทางอาชีพ และตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อหนทางอาชีพท่ีใฝ่ฝัน นักศึกษาสามารถเลือกบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองสนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรต่างๆของพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับระบบทินแมน หรือเลือกศึกษาข้อมูลของบริษัทที่กำลังมองหานักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานในหน้าที่ที่ตรงกับบทบาทที่นักศึกษาสนใจ เมื่อความสนใจของนักศึกษาตรงกับความต้องการของบริษัท ทำให้บริษัทที่ใช้ระบบของทินแมนสามารถมองเห็นผลการประเมินความสามารถในการจ้างงาน (Careerprofiler) ของนักศึกษาเหล่านั้นได้ชัดเจน และสามารถสื่อสารกับนักศึกษาเหล่านั้นโดยผ่านระบบทินแมนต่อไป

โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ คณาจารย์สามารถค้นหาและผลักดันนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง หรือแสดงความสนใจเป็นพิเศษกับบทบาทที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน จากนั้นคณาจารย์สามารถเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยเฉพาะสำหรับพวกเขาเหล่านั้น อาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาบรรยาย หรือขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง หรือเรียนหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม และที่มากไปกว่านั้นไม่มีข้อจำกัดสำหรับคณาจารย์ในการใช้ข้อมูลจากระบบทินแมน ข้อมูลที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ระบบทินแมนเตรียมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ระบบของทินแมนใช้ผลการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาแตกต่างไปจากระบบอื่น นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจและทักษะที่ซ่อนเร้นของตนจากระบบทินแมนโดยตรง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงนักศึกษากับแหล่งข้อมูลของบริษัทต่างๆที่นักศึกษาสนใจ และต้องการร่วมงานด้วยในอนาคต คณาจารย์ในคณะสามารถร่วมทำงานกับบริษัทและองค์กรนายจ้างต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและผลการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญภายในระบบทินแมน ระบบของทินแมนจะช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อผลักดันความสนใจของนักศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งนักศึกษาที่ใช้ระบบทินแมนในการวิเคราะห์ความสามารถในการจ้างงาน จะโดดเด่นกว่านักศึกษาที่ก้าวสู่ตลาดแรงงานเพียงใช้ข้อมูลเกรดเฉลี่ย หลักสูตรที่เรียน และสถานศึกษาที่จบมาเท่านั้น

ทินแมนได้ป้อนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มแล้ว (หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
โปรดแจ้งให้เราทราบ)

คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อสร้างโรงเรียนของคุณด้วยรายละเอียดทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทําคือค้นหาโรงเรียนของคุณในรายการดรอปเมนูของเราและอ้างสิทธิ์! ลงทะเบียน ตอนนี้และรับการเข้าถึงฟรีตลอดไป! ข้อเสนอการประเมินปัจจุบันของเราคือ Tinman ‘InterestProfiler‘ ซึ่งเหมาะสําหรับนักเรียนมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี (และอื่น ๆ ) โปรดอย่าลังเลที่จะให้นักเรียนของคุณทดลองใช้ คณะวิทยาลัยและโรงเรียนยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงฟรีตลอดไป! คณะสามารถเห็นผลทางจิตของนักเรียนการจัดตําแหน่งบทบาทการเลือกบทบาทที่ต้องการและหากพวกเขาตอบสนองต่อ ข้อความจากบริษัทจดทะเบียน ครูยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสรุปที่ไม่ระบุชื่อกับ บริษัท ที่มีศักยภาพเช่นรายชื่อนักเรียนที่เลือกบทบาทอย่างแข็งขัน บริษัท ท้องถิ่นจ้าง Tinman ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ถูกต้องและเป็นอิสระเพิ่มเติมซึ่งทําให้โรงเรียนสามารถจัดตั้งโรงเรียนได้ง่ายขึ้น ความสัมพันธ์กับนายจ้าง (ท้องถิ่น) ที่ต้องการสิ่งที่พวกเขาผลิต ความสามารถในการแสดงให้เห็นว่าคุณมีนักเรียนที่สอดคล้อง ด้วยบทบาทที่ บริษัท จ้างและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงนายจ้างด้วย ไม่ว่า ความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วย บริษัท ที่ส่งคนไปพูดคุยกับนักเรียนที่สนใจในบทบาทเฉพาะหรือให้การฝึกอบรมดังนั้น พวกเขามีประสิทธิผลก่อนที่จะจบการศึกษาโรงเรียนของคุณและนักเรียนของคุณจะได้รับประโยชน์จากการสัมผัสกับงานมากขึ้นและ สภาพแวดล้อมการทํางาน ธุรกิจต่างๆ จะใช้ Tinman เพื่อติดต่อนักเรียนและชักชวนให้พวกเขาพบปะและเตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน ระวังชุดวิดีโอ ‘วิธีการ’ 1-2 นาทีที่กําลังจะมาถึงซึ่งแสดงให้เห็นว่า Tinman ใช้งานง่ายเพียงใด