มองหานักศึกษาฝึกงาน พนักงานฝึกหัด หรือพนักงานในอุดมคติคนต่อไปของคุณโดยใช้

Psychological Profiling (ข้อมูลเชิงจิตวิทยาของผู้สมัคร)

หากคุณกำลังมองหางาน

Hired

ทินแมนช่วยสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะตรงกับพนักงานคนโปรดของคุณ

พนักงานคนโปรดของคุณอาจจะเป็นคนที่ภักดีและรักองค์กรที่สุด หรือเป็นคนมุ่งมั่นทำงานอย่างขยันขันแข็งที่สุด หรือทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด หรือเป็นคนกระตือรือร้นมากที่สุด

เราใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การจ้างงานเพื่อชี้วัดและจับคู่คุณสมบัติของผู้สมัครกับตำแหน่งงาน

ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร

ให้พนักงานคนโปรดในอุดมคติของคุณที่เป็นพนักงานต้นแบบทำแบบประเมินเชิงจิตวิทยา ซึ่งคุณจะใช้ผลการประเมินที่ได้ เป็นเกณฑ์มาตราฐานในการจ้างงานภายในทีมและองค์กรของคุณ

ตรวจรายชื่อของผู้สมัครที่มีข้อมูลเชิงจิตวิทยาตรงกับผลของพนักงานต้นแบบที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตราฐานขององค์กร

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดเพื่อเชิญมาสัมภาษณ์

Process

วิธีของทินแมนแตกต่างจากการ คัดสรรบุคลากรแบบเดิมอย่างไร

ทินแมนใช้วิธีที่คล้ายการโคลนนิ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวผู้สมัครใหม่ที่มีบุคลิกภาพตรงกับคุณลักษณะของพนักงานต้นแบบในอุดมคติขององค์กรได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเยี่ยมมากเพราะคุณสามารถระบุตัวตนของผู้สมัครที่มีชุดทักษะที่คุณต้องการ ทั้งยังสามารถหาคนที่มีคุณลักษณะและสไตล์การทำงานที่เข้ากับทีมของคุณได้ง่ายขึ้น

วิธีนี้ช่วยรับรองว่าบุคลากรใหม่ที่ถูกคัดเลือกจะทำงานอย่างต่อเนื่องและเกิดความสามัคคีภายในทีมสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ระบบนี้สร้างมาเพื่อนักศึกษาจบใหม่โดยเฉพาะ    เรามีสายสัมพันธ์อันดีกับนักการศึกษาและองค์กรพันธมิตรในแวดวงการศึกษาทุกประเภท

ทินแมนลงทุนออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเหล่านั้นทำแบบประเมินทางจิตวิทยาฟรี เพี่อให้นายจ้างค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม