หางานที่เหมาะกับคุณ

มองหางาน

เราช่วยคุณหางาน

ทินแมน ช่วยคุณหาสถานที่ทำงานและตำแหน่งงานที่เหมาะสมซึ่งตรงกับบุคลิกภาพของคุณได้ง่ายขึ้น

เราจับคู่ข้อมูลจิตวิทยาของคุณกับตำแหน่งงานว่างที่ต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างคุณ

เราค้นหางานที่เหมาะกับคุณโดยผ่านการวิเคราะห์ผลทดสอบจิตวิทยาและการจับคู่งานที่เหมาะสมกับข้อมูลเชิงจิตวิทยานั้น เราเรียกว่าการทดสอบความสามารถตามเกณฑ์ในการจ้างงาน

นายจ้างที่กำลังมองหาพนักงานใหม่จะให้พนักงานคนโปรดที่บริษัทพึงพอใจทำแบบทดสอบจิตวิทยา ผลที่ได้จะตั้งไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน และทำการจับคู่ข้อมูลจิตวิทยาของผู้สมัครที่ตรงกับของพนักงานต้นแบบ ทำให้นายจ้างสามารถหาพนักงานที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับความต้องการมากที่สุด

เข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร

ลงชื่อเข้าใช้

ทำแบบประเมินทางจิตวิทยา และแบบทดสอบด้านความถนัด

  1. ความสามารถด้านภาษา
  2. ความสามารถการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
  3. ความสามารถด้านตัวเลข


ดูรายการอาชีพที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ดูตำแหน่งงานว่างที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

สมัครตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความต้องการและคุณชอบ

Process

แตกต่างจากการหางานแบบเดิมอย่างไร

เราสามารถระบุตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับบุคลิกลักษณะและความสามารถของคุณได้อย่างแม่นยำ แปลกดีใช่ไหม? เราสามารถผลักดันคุณไปสู่องค์กรที่คุณจะเติบโตและประสบความสำเร็จในการทำงาน
สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าการเริ่มต้นทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังลดความตรึงเครียดเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรด้วย
ระบบนี้สร้างมาเพื่อนักศึกษาจบใหม่เช่นคุณ เรายินดีที่จะให้คุณทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความสนใจด้านอาชีที่เหมาะกับบุคลิกลักษณะของคุณ สำหรับประเมินความสามารถในการทำงาน เพื่อให้คุณได้พบกับการเริ่มต้นอาชีพที่ดีที่สุด